Info Flittig Grand National

Litt oppdateringer før helgens Flittig Grand National: Kommer du langveis fra er det mulighet for å overnatte i NMK depotet. Følg parkeringsvaktenes anvisninger. All parkering er i NMK depotet. Der er det STOR plass. Flittig sin parkering er kun for klubbens medlemmer, alle funksjonærer, alle deltakere med ledsager ( dvs under 16 år gamle førere.) 

Barn og ungdom som starter før hovedløpet kl 13.00 kan ha hjelp i banedepotet. Alle som starter i hovedløpet kan IKKE ha hjelp i banedepotet. DVS DU MÅ FYLLE BENSIN Selv. (De som ikke har fylt 16 år kan likevel motta slik hjelp.) Husk miljømatte! Kjøring i depoter i gangfart.

Det er lov å motta briller og drikke rundt banen, men man må da vise tegn og stoppe slik at man ikke er til hinder eller fare for andre deltakere eller seg selv.

Kjøretiden og startordningen kan bli forandret av sikkerhetsmessige årsaker etter behov.
Det må ikke fyres bål eller engangsgrill i terrenget . Alle må ha brannslukkerapparater tilgjengelig.

Tidsskjema: Innsjekk i «Bomstasjonen» husk å dokumentere Klubbmedlemskap.  Fredag 20:00 til 21:00 Lørdag 09:00 til 12:00

Førermøte 10 minutter før hver start

Oppvisning

Barneløp 11:00 Kjøretid 30 minutter

Ungdom 85 11:30 kjøretid 1 time

Hovedløp 13:00

Kjøretid C-klasse 1:30 øvrige 2:30

Live tider på MYLAPS Speedhive. 

Husk god håndhygiene, følg smittevernet råd og unngå nærkontakt. BRUK HUE!

Så er det bare å ønske alle lykke til med Flittig for 10. år på rad!

NM enduro 1. og 2. august

Nm i enduro blir avholdt på Jevnaker 1. og 2. august. Klubben jobber i samarbeide med grenen for å få ferdig tillegsregler og få løpet ut på MITA. Det blir 2 dager, mest sannsynlig med etappeenduro begge dager. Det jobbes med å kartlegge plass i depo, hvilke regler som må overholdes på grunn av korona osv. Dette vil bli offentliggjort i TR og PM for løpet. Flittig Grand National al er uansett en fin oppvarming.

Terminliste 2020

Her finner dere informasjon om de løpene som foreløpig er klare for denne sesongen. https://www.werideness.no/terminliste-enduro-2020/ Nå oppdatert med koronakonsekvenser!

Vi har tatt med løp både nasjonalt og internasjonalt for å gi alle en best mulig oversikt. Dere finner også igjen alle løpene i kalenderen på startsiden. PS! Datoer og løpsoppsett kan endre seg og vi ber dere sjekke Mita.nmfsport.no for endelig bekreftelse på at løpet arrangert.

Premiene er klare!

Årets vinnere mottar eksklusive plaketter! Disse blir de gjeveste i premieskapet, eller på peishylla i årene fremover. Har du det som trengs for å oppnå den høyeste utmerkelsen?

Det blir premieutdeling etter avslutning av siste løpet, Kongsberg Grand National, lørdag 28. september!