FAQ

HAR DU SPØRSMÅL?
Vi er sikker på at du har det. Her har vi prøvd å tenke på noen av de tingene du kanskje vil at vi skal forklare litt mer detaljert …

HVA ER NORSK ENDURO SUPER SERIE?
Det er en serie med hovedfokus på bredde og enduroglede. Serien kombinerer ulike konkurranser med forskjellige enduroformater. Og dette kommer til å bli veldig moro! Vi har samarbeidet med etablerte, unike og velkjente arrangementer for å samle en serie som virkelig feirer enduro. Å gjøre dette sikrer en komplett test av utholdenhet, teknikk, fart og finesse hos den enkelte utøver. Og til sist handler NESS om å møtes – både profesjonelle og amatører – til en dyst og ha det gøy skulder mot skulder. Det handler om å ha det gøy samt finne den ultimate enduroføreren.

HVORFOR HAR SERIEN BLITT STARTET?
NESS ble etablert for å kunne tilby en serie for breddeutøvere i norsk enduro. Serien samler ulike løpstyper som: Hard Enduro, Etappe Enduro, Cross-Country og kanskje til og med Ekstrem. Alt ettersom hva den enkelte arrangør mener er best for bredden på det aktuelle tidspunktet og med det terrenget de har å by på. Målet er å forsøke å kombinere dagens mangfoldige endurolandskap. Til slutt handler det mest om å møtes å ha det trivelig sammen både på sykkel og i depotet.

NÅR STARTET SERIEN?
Første løp i NESS var med Flittig Grand National 1. juni 2019.

KAN ALLE DELTA I NESS?
Absolutt. Alle kan delta. NESS er en serie hvor amatører og profesjonelle konkurrerer side om side – akkurat slik vi mener at enduro burde være. Hvis du liker enduro, eier en enduro- eller motocrossykkel og ønsker å kjøre løp, så vil vi gjerne se deg der ute i konkurranse med alle de andre. Ta kontakt med din nærmeste klubb for innføring i lisenser og regelverk, så ses vi til løp.

MÅ JEG DELTA I ALLE LØPENE I SERIEN?
Nei. Du kan konkurrere i så mange, eller så få løp du vil. Serien premieres etter flest sammenlagt poeng i hver klasse etter siste løp er kjørt.

STARTNUMMER
NESS bruker samme startnummer som man ellers bruker i norsk enduro. Man reserverer fast startnummer på https://reg.nmfsport.no/login og bruker samme nummer på tvers av seriene.

HVORDAN VIRKER POENGSYSTEMET?
Vi har opprettet et uniformt poengsystem som vi mener er rettferdig for alle. Vi ønsker å se så mange som mulig få full uttelling for deres innsats i sporet. Poeng vil bli tildelt fra 1 til 45 plass.

AVMELDING
Når det gjelder avmelding og rett til å få tilbakebetalt deltakeravgiften viser vi til Norges Motorsportforbunds “Nasjonalt konkurransereglement”:
Punkt 15.5 Refusjon av startavgift og kansellering av en påmelding
De avgifter som er betalt for deltakelse i en konkurranse skal beholdes av arrangøren hvis utøveren blir utelukket for brudd på reglementet. Uteblivelse fra et arrangement uten korrekt avbudsmelding før konkurransestart medfører krav til innbetaling av startavgift til arrangørklubben. Allerede innbetalt startavgift refunderes ikke.
Suspensjon, utestenging eller eksklusjon innebærer kansellering av alle påmeldinger fra den sanksjonerte eller straffede personen for den perioden som straffen gjelder. I slike tilfeller skal arrangører eventuelt refundere avgifter som allerede er betalt.
Ved gyldig avbud har utøver krav på å få refundert innbetalt startavgift. Utøver plikter å fremlegge dokumentasjon på at avbud er gitt for å få refusjon.
Ta eventuelt kontakt med oss på post@werideness.no om du har spørsmål.