Klasser og startnummer i NESS 2022

Startrekkefølge

Det er laget en oversikt som viser anbefalt startrekkefølge på klassene. Vi presiserer at det er stevneleder som tar endelig avgjørelse på dette med tanke på sikkerhet i det enkelte løp. Klassene er like som i 2021, men det er lagt til en ny breddeklasse for damer. Oversikten nedenfor viser en veiledning på ferdighetsnivå på de forskjellige dameklassene.

Farger på startnummer

Tidligere har ikke NESS hatt krav til farger på startnummer for å holde kostnadene nede for utøverne. Vi innfører i denne sesongen farger på startnummer som er så nærme vi kommer en likhet til NM. Dette gjør vi for å bedre sikkerheten da utøverne bedre kan skille klassene og hastighet ut ifra fargene. Det også enklere for arrangør og publikum å følge med. Les mer om startnummer på NMFs sider.

startnummer klasser
startnummer klasser

Veteranklasse nå fra 40 år

Veteran er nå fra 40 år i Norge, derfor er 40-49 år klassen kommet med i veteranfargene. Startnummer og farger sjekkes på teknisk kontroll. Husk at dette fremdeles kan utføres på en rimelig måte, det er ikke behov for dyre dekalsett for å tilfredsstille kravene.

Les mer nyttig informasjon i våre ofte stilte spørsmål.

Liknende innlegg